Mga bonus ng online kasino

Bakit mga bonus ng kasino

Ang layon ng mga bonus sa mundo ng online kasino, lalo na , ang makakuha ng maraming tao na masisimulang maglaro. Maraming ibat-ibang tema at kondisyon ayon sa mga bonus. Siguruhin lamang na palagi mong binabasa at naiintindihan ito bago ka magsimulang magsugal sa online casino na iyong nais. Hindi naman palaging maganda ito. Minsan mayroong mga tema na nagiging dahilan ng pagiging mahirap na makuha ang iyong bonus.

Ibat-ibang uri ng mga bonus

Ang mundo ng online casino ay nagbibigay ng maraming ibat-ibang mga bonus. Nais namin na suriin niyo muna ang website ng online casino at tingnan kung anong mga bonus ang ibibigay sa iyo at gaano kalaki ito. Isa pang puntos ng atensiyon ay ang tema ng pagbabayad at kondisyon sa kabuuan at ang relasyon sa mga bonus. Siguruhin na basahin at maintindihan ito bago pagsimulang maglaro ng perahan.

Sa pahinang ito ibibigay namin ang deskripsiyon ng mga bonus.

Welcome bonus/Sign up bonus

Kapag ikaw ay nagsign in sa online kasino sa kauna-unahang pagkakataon makakatanggap ka ng bonus. Ito ay maaring halaga at porsiyento ng halaga na iyong diniposito. Tandaan na kapag kinukunsidera ang porsiyento na kalimitan nasa pinakamalaking halaga na matatanggap mo. Halimbawa ng ibinibigay ng online casino ang 100% bonus na may pinakamataas na $200.

Ang bonus ay kalimitang direkta sa iyong account ng palaruan at handa ng ilaro. Maari kang maglaro ng maraming beses sa espesipik na taya bago mo makuha ang iyong pera.

Cashable bonus

Ito ang pinakakomon na uri ng bonus. Ang cashable bonus ay di laging puwede sa lahat ng laro ng casino. Ito ay may kaibahan mula sa casino hanggang sa casino, kaya laging suriin ang online casino na iyong pinili kung anong laro maari ang cashable bonus.

Ang cashable bonus ay maaring libreng makuha kapag ikaw ay nagsugal sa espesipik na taya. Para sa halimbawa: ang magkakasunod na online casino ay nagbibigay ng cashable bonus na 100% a mataas sayong deposito ng 20x bonus na kailangan sa pagtaya. Matapos ang iyong deposito ng $100, makatanggap ka ng 100% bonus $100), na magpapalaki sa iyong balanseng $200. Matapos mong mailagay ang kabuuan ng $2000 (100×20) na halaga ng taya sa online casino, maari mo nang mawithdraw ang iyong bonus.

Sticky bonus

Ang sticky bonus ay ang bonus na nakadikit sa iyong taya, maari mong gamitin ang taya ngunit hindi ito maaring kunin.

Ang magandang dulot ng bonus na ito ay maari kang tumaya sa mataas na halaga.

Mayroon itong ilang tema at kondisyon, ngunit kapag natapos mo ito maari mo nang makuha ang iyong pera (ngunit wala sa iyong sticky bonus).

Ito ay maaring kapaki-pakinabang na magtaas ng iyong budget sa paglalaro ng cashable bonus sa una, matapos magsimula ka nang maglaro sa sticky bonus.

Cash back bonus

Kapag natalo ka ng pera sa paglalaro ng laro ng online casino, ilang online casino ang nagbibigay ng cashback bonus. Ito ay maari lamang kapag ikaw ay natalo sa iyong taya. Kapag nagkaroon ka ng maliit na kita, mas maliit sa maliit, ang cashback bonus ay di na maari.

Ang cash back bonus ay ang porsiyento ng iyong pagkatalo, sa ilang panahon.

Komplementaryong puntos o comp points

Ilang online casinos ang nagbibigay ng comp points. Maari mo itong makuha ang puntos na ito sa pamamagitan ng paglalaro ng ibat-ibang uri ng laro ng casino. Ang bilang ng puntos ay maaring iba-iba sa bawat laro ng casino.

Kapag nakolekta mo na ang halaga ng puntos maari mo na itong ipalit sa pera, papremyo o parte ng iyong taya.

Sorpresang bonus

Ang sorpresang bonus ay dinadagdag sa iyong account sa palaruan sa pamamagitan ng sorpresa o makakakita ka ng pop-up kasama ng anunsiyo na nanalo ka ng bonus na ito.

Ang uri ng bonus ay maibibigay lamang sa iyo kapag ikaw ay nakarehistro sa online casino.

Ilan pang mga bonus

Ang mga online casino ay kalimitang nagbibigay ng maraming ekstrang mga bonus. Mayroon silang halimbawa, ang bonus sa araw ng kababaihan, Gabihang bonus tuwing Miyerkules, High Roller bonus (kapag nakagawa ka ng malaking deposito) at iba pa. Yan at ang ilang mga ekstrang bonus ay palaging sasabihin sa website ng online casino. Siguruhin lamang na palagi mong binabasa ang tema at kondisyon bago magsimulang magsugal. Kung mayroon kang katanungan wag mag dalawang isip na kontakin ang helpdesk ng online casino.